Start

Likwidacje przejazdów kolejowych w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz - Kutno

Container center

Column 1

Organizacja ruchu
Województwo Łódzkie
08-02-2019
22-02-2019
27-02-2019
BBF sp. z o.o.
Rafał Staniszewski
r.staniszewski@bbf.pl

Column 2

Main

Treść konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat przeznaczonych do likwidacji przejazdów kolejowych w ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Usprawnienie kolejowego połączenia Łódź – Kutno poprzez budowę linii kolejowej lub modernizację istniejących linii”. Zebrane opinie będą jedną z wytycznych dla dalszych prac projektowych nad przebudową linii kolejowej nr 16.

Wiersz pliki

Pliki

Do tej konsultacji nie dołączono żadnych plików.

Treść konsultacji

 

Column 2

Treść konsultacji

W celu zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami prosimy o kliknięcie w link poniżej:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T5-O3Y7eODFXbW8e4xv_7452Cs-FtRbR

Na wyświetlonej mapie przedstawiono lokalizacyjnie wstępnie wytypowane przejazdy do likwidacji wraz z opisem w jaki sposób została zapewniona komunikacja terenów, które mogły zostać odcięte od dostępu do drogi publicznej. Prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi rozwiązaniami i zgłaszanie uwag. W celu precyzyjnego określenia którego przejazdu dotyczą Państwa uwagi proszę o podanie nr punktu z opisu na mapie.

Aby móc komentować musisz się zalogować.
 • Radosław Kobus · 2019-02-17 Opublikowany

  Stanowczo nie zgadzam się z zamknięciem przejazdu kolejowego w miejscowości KOSTUSIN gmina Witonia!

  Jest to jedyne miejsce przejazdu na pola. Na mapie narysowano alternatywną drogę która rzekomo istnieje (zjazd z ulicy Byszewskiej), ale takiej drogi nie ma! Proszę sie zapoznać ze stanem faktycznym, a dopiero póżniej rysować na mapie. 

  -

  Załączniki:
  -
 • byakuran · 2019-02-19 Opublikowany

  Chciałbym wyrazić swój sprzeciw- zlikwidowanie przejazdu wprowadzi odczuwalne komplikacje w życiu mieszkańców Romartowa, zwłaszcza dla rolników.

  -

  Załączniki:
  -
 • Łukasz Wróblewski · 2019-02-20 Opublikowany

  W związku z konsultacjami projektu likwidacji przejazdów drogowych w poziomie szyn na linii kolejowej nr 16 proponuję ponowne przeanalizowanie przebiegu linii kolejowej przez miasto Zgierz i opracowanie siatki przejść przez tory zgodnej z aktualnym natężeniem i potokami ruchu.
  Mam także wrażenie, że przedstawione koncepcje zostały przedstawione bez wizji lokalnej.
  Pomimo tego wnioskuje o:
  rozważenie budowy przejazdu ponad torami linii 16 i 15 przed stacją Zgierz w przedłużeniu ul. Sadowej z węzłem w okolicach ul. Kolejowej i Czarnej. (obecnie tern niezabudowany, dający takie możliwości, a przejazd obecny powoduje spore utrudnienia w płynności przejazdu dla ruchu kołowego.

  Budowę przejścia podziemnego na wysokości dworca kolejowego do ul. Twardej z wyjściem na poszczególne perony.

  Budowę poszerzonego przejścia pod torami w ciągu ul. Długiej.

  Przebudowę wiaduktu i zwiększenie jego przejezdności w ciągu ul. Reymonta.

  Przebudowę przejścia pod torami w ciągu ul. Ozorkowskiej.

  Rozważenie budowy przejazdu kolejowego nad torami w okolicach przystanku Zgierz Północ (jak na grafice) w przedłużeniu ul. Staffa z wylotem na ul. Bazylijskiej przy Świętojańskiej. (Argumentem za jest to, że to ten sam potok podróżnych co dla ulicy Grotnickiej, a dodatkowo dojazd dla osiedla Proboszczewice, co w konsekwencji może dodatkowo znacząco obniżyc iloczyn ruchu na przejeździe w ciągu ul. Bazylijskiej. Dodatkowo tam linia kolejowa położona jest w lekkim obniżeniu co ułatwia inwestycję.

  Z kolei pomysł na budowę przejazdu nad torami w ciągu ul. Grotnickiej wskazuje jasno, że propozycje były przygotowywane bez wizyty "na gruncie", na tym odcinku linia biegnie juz nasypem, zatem dużo rozsądniejszym rozwiązaniem jest budowa przejazdu pod torami.

  ​Całość projektowanych rozwiązań powinna uwzględniać  rezerwę pod drugi tor linii, w szczególności na ternie Zgierza.

  Przejazd w okolicach stacji Chociszew także powinien odbywać się pod torami kolejowymi. z uwagi na topografię.

  Proszę o uwzględnienie powyższych uwag w toku dalszych pracy przygotowawczych.

  Łukasz Wróblewski
  Radny Miasta Zgierza


   

  -

  Załączniki:
 • Kinga Banasik · 2019-02-21 Opublikowany

  Dzień dobry,

  Piszę komentarz dot. przejazdu w Grotnikach - ulica ozorkowska (gmina Zgierz).

  Na terenie miejscowości Grotniki, Ustronie mamy firmy transportowe - podczas ewentualnej budowy wiaduktu w jaki sposób auta z naczepą będą mogły trafić do swoich baz jeżeli droga prze przejazd kolejowy jest jedyna możliwą ?  Alternatywą jest przejechanie pod wiaduktem kolejowym (ulica Stara Droga) ale tam przejadą wyłącznie auta osobowe... Proszę mieć to na uwadze.

  Proszę zauważyć, że planowany zjazd z wiaduktu jest tuż przy popularnym sklepie spożywczym oraz kościele i parkingu kościelnym, czy wzmożony ruch na tej wysokości nie będzie stanowił dużego niebezpieczeństwa?

  Radna Gminy Zgierz

  Kinga Banasik

  -

  Załączniki:
  -
 • S. Andrzejczak · 2019-02-21 Opublikowany

  Niniejszym wyrażam zdecydowany sprzeciw przeciwko likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Kostusin w km 62,237 linii nr 16 Łódź Widzew-Kutno.

  Likwidacja przejazdu spowoduje utrudniony dostęp zarówno do dróg dojazdowych do pól, jak i samych gruntów użytkowanych po stronie południowej linii kolejowej nr 16, czego efektem byłoby skazanie  nas na wielokilometrowe objazdy maszynami rolniczymi.  Zaproponowaną, a nie zaprojektowaną /sic ! / , na mapie tzw.drogę dojazdową do odciętych terenów należy uznać co najmniej  za nadużycie, prowadząc ją po cudzych prywatnych gruntach i do tego bez znajomości topografii terenu.                      Od ponad 100 lat drogi dojazdowe do rzeczonego przejazdu  są drogami publicznymi, z których korzystali mieszkańcy wsi Kostusin, jak i inni użytkownicy dróg, a ponadto od 2016 r. Urząd Gminy w Witoni prowadzi czynności celem ich formalnego przejęcia na własność.                                                   Przypomnieć również należy, że jedyną umową wiążącą strony są akty notarialne nabycia gruntów od ich właścicieli pod linię kolejową z 26.04.1910 r., w których to Kolej zobowiązuje się do zapewnienia dogodnego dojazdu do pól uprawnych przeciętych torami kolejowymi, poprzez ustanowienie dwóch przejazdów kolejowo-drogowych w miejscowości Kostusin. Znajduje to również odzwierciedlenie na mapach powykonawczych z 1927 r.                                                                                                               Na prośbę PKP sprzed kilkunastu lat, mieszkańcy wyrazili wówczas w akcie dobrej woli zgodę na likwidację jednego z przejazdów, usytuowanego na końcu wsi Kostusin, pozostawiając sobie tylko jedną drogę dojazdu do użytkowanych pól.                                                                                                             Z uwagi na sezonowość prac w rolnictwie wiadomym jest, że iloczyn ruchu w miesiącach zimowych jest mniejszy na przejazdach wiejskich i nie jest to żadna nowość ani argument.                                           Kwestia zarządzania i utrzymania przejazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, a tym samym również likwidacja ograniczeń widoczności poprzez karczowanie posadzonych w latach 60-tych  przez PKP zarośli będących barierami przeciwśnieżnymi, od początku istnienia linii kolejowej pozostawała w gestii właściciela infrastruktury, czyli obecnie PKP PLK S.A. jako następcy prawnego.

  Z poważaniem

  S. Andrzejczak

  -

  Załączniki:
  -
 • Dariusz Kobus · 2019-02-22 Opublikowany

  Nie zgadzam się z zamknięciem przejazdu kolejowego oznaczonego numerem 14 w miejscowości Kostusin w gm.Witonia.

  Jest to jedyna droga, którą można dojechać do pól. Zamknięcie tego przejazdu spowoduje znaczne utrudnienia jak i brak dojazdu, gdyż zaznaczona prowizoryczną linią droga póki co nie istnieje.

  -

  Załączniki:
  -
 • Dariusz Kobus · 2019-02-22 Opublikowany

  Nie zgadzam się z zamknięciem przejazdu kolejowego oznaczonego numerem 14 w miejscowości Kostusin w gm.Witonia.

  Jest to jedyna droga, którą można dojechać do pól. Zamknięcie tego przejazdu spowoduje znaczne utrudnienia jak i brak dojazdu, gdyż zaznaczona prowizoryczną linią droga póki co nie istnieje.

  -

  Załączniki:
  -
 • Dariusz Kobus · 2019-02-22 Opublikowany

  Nie zgadzam się z zamknięciem przejazdu kolejowego oznaczonego numerem 14 w miejscowości Kostusin w gm.Witonia.

  Jest to jedyna droga, którą można dojechać do pól. Zamknięcie tego przejazdu spowoduje znaczne utrudnienia jak i brak dojazdu, gdyż zaznaczona prowizoryczną linią droga póki co nie istnieje.

  -

  Załączniki:
  -
 • kot · 2019-02-17 Opublikowany

  Wyrażam sprzeciw likwidacji przejazdu nr 13 w Romartowie. Likwidacja tego przejazdu, który istnieje od początku wybudowania linii kolejowej utrudni komunikację mieszkańców wsi. Wydłuży przejazd o kilka - kilkanaście kilometrów. Największe utrudnienia dotyczyć będą rolników, którzy do pól w tej samej i sąsiedniej miejscowości będą musieli jeździć drogą powiatową i krajową przez Witonię. Likwidację tego przejazdu uważam za bezzasadną.

  -

  Załączniki:
  -
 • Urząd Gminy w Witoni · 2019-02-21 Opublikowany

  Mieszkańcy wsi: Oraczew, Gołocice, Romartów, Wargawka Młoda, Gajew, Witonia, Budki, Kostusin - Gmina Witonia stanowczo protestują przeciwko likwidacji przejazdów kolejowych numery 12, 13, 14. Ich likwidacja bardzo utrudni dojazd do pól i nie tylko. Proponujemy zainstalować na przejazdach rogatki. 

  -

  Załączniki:
 • Urząd Gminy w Witoni · 2019-02-22 Opublikowany

  Mieszkańcy wsi: Oraczew, Gołocice, Romartów, Wargawka Młoda, Gajew, Witonia, Budki, Kostusin - Gmina Witonia stanowczo protestują przeciwko likwidacji przejazdów kolejowych numery 12, 13, 14. Ich likwidacja bardzo utrudni dojazd do pól i nie tylko. Proponujemy zainstalować na przejazdach rogatki. 

  -

  Załączniki:
 • Urząd Gminy w Witoni · 2019-02-21 Opublikowany

  Mieszkańcy wsi: Oraczew, Gołocice, Romartów, Wargawka Młoda, Gajew, Witonia, Budki, Kostusin - Gmina Witonia stanowczo protestują przeciwko likwidacji przejazdów kolejowych numery 12, 13, 14. Ich likwidacja bardzo utrudni dojazd do pól i nie tylko. Proponujemy zainstalować na przejazdach rogatki. 

  -

  Załączniki:
 • tomczak1234 · 2019-02-15 Opublikowany

  Wyrażam sprzeciw likwidacji przejazdu kolejowego Romartów - Wargawka Stara. Likwidacja ta utrudni ruch drogowy mieszkańców wsi, dzieląc ją, a także uniemożliwi dojazd do pól.

  -

  Załączniki:
  -
 • agnieszka · 2019-02-17 Opublikowany

  Wyrażam sprzeciw likwidacji przejazdu kolejowego Romartów - Wargawka Stara. 

  -

  Załączniki:
  -
 • Jolanta Skalska · 2019-02-18 Opublikowany

  Stanowczo nie zgadzam się na likwidację przejazdu kolejowego w Romartowie. Uniemożliwi to dojazd do pól rolnikom , a mieszkańcom bardzo utrudni dojazd . Część Romartowa będzie oddzielona od reszty wsi i mieszkańcy tam mieszkający poczują się odizolowani .

  -

  Załączniki:
  -